Reisevilkår

Et depositum på kr 3 500,- betales ved påmelding, og restbeløpet har forfall som angitt på reisefakturaen. Ved påmelding senere enn hovedforfall for angj. reise betales hele reisebeløpet innen senest 8 dager.

Ved evt. avbestilling av reisen inntil 90 dager før avreisen refunderes reisens pris med fratrekk av depositum. Ved avbestilling mellom 90 og 75 dager før avreisen refunderes 65 % av reisens pris. Ved avbestilling mellom 74 og 46 dager før avreisen refunderes 25 % av reisens pris.Ved avbestilling senere enn 45 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avreise, beregnes hele reisens pris.

Deltakerne har anledning til å overdra sin reservasjon til andre, uten ekstra omkostninger. DOBAG -Reiser forbeholder seg imidlertid retten til å akseptere slik overdragelse, etter en individuell vurdering.

Inntil 30 dager før avreise har Dobag-Reiser rett til å innstille reisen når det er for få påmeldte til å gjennomføre turen. Minimumsantall på tematurene er 15 deltakere der annet ikke er oppgitt. Ved en slik avlysning vil du få tilbakebetalt det du har innbetalt.

Deltakeren må selv forvisse seg om at reisen de har meldt seg på er av en slik art at de kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. Du må gi relevant informasjon som har vesentlig betydning for gjennomføringen av turen. DOBAG-reiser kan ikke stå ansvarlig for problemer eller hjemreise som oppstår som følge av spesielle behov eller tilstand som ikke er opplyst på forhånd.

Deltakere som reiser alene betaler enkeltromstillegg, med unntak for spesielle tilbud (se reiseprogram for angj. tur). Har deltakere bestilt plass i delt dobbeltrom, må begge etterbetale enkeltromstillegg dersom en av deltakerne ønsker å bytte til enkeltrom.

Du må ha gyldig reiseforsikring samt tegne egen avbestillingsforsikring, dersom den ikke er inkludert i selve reiseforsikring.

Forøvrig gjelder standard vilkår for selsekapsreiser, utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening i samarbeid med Forbrukerombudet.

Alle henvendelser vedrørende reisen skal alltid rettes direkte til DOBAG -Reiser, tel. 24 11 88 99 eller e-post.